- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

מה הבעיה עם יניב מאירי 09.05.17