- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

ישר ולעניין עם יקי ודודי 07.02.17