- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

בשירי זימרה עם יוסי גיל 27.12.16