- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

חידודון עם עמי מימון 25.12.16