- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

ישר ולעניין עם דודי שוומנפלד ויקי אדמקר 19.12.16