- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

חד וחלק עם הרב שלמה בניזרי 06.12.16