- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

חידודון עם אשר ברדה 25.07.16