הרב מוצפי: אסור לשתות מיינם של הדתיים הפשרניים

הלכה | א' אדר א' התשע"ותגובה אחת הדפסה הוספת תגובה

הגאון ראש ישיבת בני ציון בירושלים הרב בן ציון מוצפי שליט"א פוסק כי אסור לאדם השומר על מצווה קלה כבחמורה מיין של דתיים פשרנים, בשאלה שנכתבה באתר האינטרנט 'דורש ציון' פנה אדם חרדי בשאלה לרב האם מותר לשתות מיין שמזג לו אדם שנראה כחסר יראת שמים והרב השיבו שאסור.

הרב מוצפי

הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א

השואל כותב לרב: "לכבוד הרב שליט"א, היינו בטיול באחד היקבים בשומרון והבחור שפתח ומזג את היין שלא היה מבושל, היה מחוג הדתיים הפשרנים וחזותו נראתה מאד חסרת יראת שמיים האם ניתן היה לשתות?"

הרב בן ציון מוצפי ענה לשואל כי בהחלט אסור לשתות מיין זה, בשאלה אחרת לגבי המצב הטחוני השיב הרב כי יש לקרוא "סדר פיטום הקטורת המתחיל אתה הוא השם אלקינו שהקטירו…. עד מעלה עשן כלשהו. ויהי נעם שבע פעמים יושב בסתר פעם אחת. וכן קריאת פרשת העקידה בכוונה ובהתלהבות מתחילים אלקינו ואלקי וכשאומר ״ויעקוד את יצחק בנו״, יכוון שהשם יתברך יעקוד וישמיד את כל שונאי ישראל גם אלה המגלים עצמם כאוהבים" כתב הרב באתר.

 • הצטרפו אלינו לפייסבוק והישארו מעודכנים

 • כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך:

 • תגובות

  1. מאת מנהלי מוסדות ספרדים חרדים‏:

   בס"ד

   אם אסור לשתות מיין של פשרנים קל וחומר שיש לאסור לשתות מרוח הכפירה עצמה שמתנוססת בהם וודאי שלא נשקה אותה לילדינו!
   לצערינו פורסם היפך הדברים בתחנת רדיו אחרת בה הובאו דברי מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני, ונבקש להציג מעל במה זו את תגובתינו:
   מחריד מזעזע לשמוע את דברי הכזב של חיים ביטון מנכ"ל הרשת שבחוסר אחריות מוליך את צעירי הצאן שלומדים במסגרת רשת מעיין החינוך התורני לידי זדים במשרד החינוך ותוך כדי שיתוף פעולה עמם מצהיר בפומבי כי משרד החינוך אינו מתערב בתכני הלימוד של המוסדות החרדיים, ועל ידי כך גם מסב בוודאות נזק אדיר לכלל מוסדות החינוך החרדים בארץ
   אנו מנהלי מוסדות (ספרדים) קיבלנו רק במהלך השבועות האחרונים מכתב רשמי ממשרד החינוך הדורש כחובה(!) לקיים מבחני מיצ"ב חיצוניים בעברית וממתמטיקה
   כאשר כבר נקטו בתאריכים "קדושים" (כ"ז באדר ב' ו – א' באייר ) שבהם מוסדות החינוך יהיו חייבים לקיים את המבחנים שנערכו על ידי פקידי משרד החינוך ושיושגחו על ידם(!) ויבדקו על ידם(!)
   לפי לשון המכתב: "בטבלה 1 שלהלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני. מועדים אלו הם אחידים, מחייבים ואי אפשר לשנותם, ולכן אין לקבוע או לאפשר במועד המבחן כל פעילות בהשתתפות התלמידים האמורים להיבחן"
   בנוסף מחייב משרד החינוך במסמך זה לקיים גם מבחנים במקצועות נוספים המוגדרים כמבחני חובה פנימיים
   בעניין זה נכתב במכתב האמור של משרד החינוך: "מבחנים אלו יישלחו לכל בתי הספר היסודיים (מכל שלוש הקבוצות), והעברתם לתלמידים היא בגדר חובה(המילה חובה מודגשת במקור!)…"
   בנוגע למבחני המיצ"ב הפנימיים בהם כביכול הבדיקה היא פנימית, זה אינו אלא מן השפה ולחוץ שכן הפיקוח של משרד החינוך כבר ממילא עושה ברשת כבשלו ומבפנים מכתיב את ההתנהלות
   לגודל השערורייה משרד החינוך צירף למכתבו מכתב (מיום י"ב שבט התשע"ו) של רשת מעיין החינוך התורני "בני יוסף" החתום על ידי סמנכ"ל פדגוגי ישי יזדי הפונה לכל מנהלי המוסדות שתחת הרשת, "לשתף פעולה ברוח טובה עם גורמי משרד החינוך ולמסור את המידע הנחוץ לצורך תיאום שליחת המבחנים לבית ספרכם"
   בנוסף, צוין במכתב זה כי המבחנים החיצוניים יושגחו על ידי ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) ויפורסמו ע"י מדל"ן.(!!)
   כאמור, מכתב זה חתום על ידי סמנכ"ל פדגוגי של רשת מעיין החינוך התורני – ישי יזדי ונכתב על דעת מנכ"ל הרשת המופיע בו כמכותב יחד עם חביב חודדה המפקח מתאם משרד החינוך

   הנה, משרד החינוך משתמש במכתב רשת מעיין החינוך התורני בכדי לפרוץ להם דרך לכניסה בכפייה לכלל מוסדות החינוך החרדי בארץ!!!

   מבחני מיצ"ב הם רק חלק מתוך לחץ מאסיבי וכולל שמפעילים במשרד החינוך לערער את היציבות הרוחנית וגם הכלכלית של מוסדות החינוך (בנהלים: נוהל רישוי, נוהל איתנות פיננסית, נוהל רישם וכו') ועל ידי כך להכריחם לכרוע לבעל במעבר לפיקוח הדוק של מפקחי משרד החינוך כפי שנעשה ברשת החינוך תחת שרביטה של גב' אסנת אבוחצירה (מזרחיסטית העושה שַמות מבחינה רוחנית במוסדות של הרשת)

   בנוגע למבחני המיצ"ב יודגש, כי מוסדות חרדים רבים הפועלים במסגרת מוכש"ר לומדים ברמה גבוה מאוד מקצועות אלו ללא התערבות משרד החינוך, אלא שמגמת מבחני המיצ"ב מהווה התערבות בוטה ופגיעה בעצמאותם ולהלן רשימה חלקית של בעיות חמורות בנוגע למבחני המיצ"ב:
   1. מסירת אחיזה ושליטה לפקידי משרד החינוך בעצם הכפיפות להחלטתם לביצוע המבחנים ולקביעת מועדים לסדרי לימוד ומבחנים, בחירת המקצועות הנתונה גם כן באופן שרירותי להחלטתם, וכן הכנסת גורמים חיצוניים למגע ישיר מול התלמידים לצורך השגחה בתוככי הכיתות.
   2. תוצאות מבחני המיצ"ב מפורסמים באינטרנט ולמרות ההתכחשות של שולחי המכתב מטעם משרד החינוך, הרי שמן ההכרח וכפועל יוצא, פרסום התוצאות יגרור לתחרות קשה בין כל המוסדות בארץ דווקא בתחום המבחנים בהם יערך מבחני מיצ"ב מה שיפגע בשגרת הלימודים בשל הצורך והרצון להכנה מיוחדת לקראת המבחנים ולהסטה של משאבי בתי הספר למקצועות הנבחנים על חשבון תחומי למידה אחרים, ובפרט על חשבון לימודי קודש כפי שכבר קורה בפועל במספר נכבד של בתי ספר הפועלים במסגרת רשת מעיין החינוך התורני בהם נפגעים לימודי קודש!
   3. כל בר דעת מבין כי כל זה תקדים שבוודאות גמורה יגרור המשך כניסת פקידי משרד החינוך לעוד ועוד תחומים ולהתערבות בתכנים(כאשר למעשה כבר כעת ההתערבות קיימת בקביעת ספרי לימוד נלמדים ובהדרכה צמודה של מוסדות הרשת על ידי פיקוח משרד החינוך מבחינה פדגוגית)
   כל זה נעשה ויעשה בהיעדר מתיחת קו גבול ובאם לא יעשה כן כפי שעשה מנכ"ל החינוך העצמאי הרב סורוצקין במכתב שהוציא לאחרונה לכלל מוסדות החינוך של החינוך העצמאי בצירוף העתקים לבכירי משרד החינוך (באומץ רב!) ובו קבע בגיבוי גדולי הדור, כי החינוך העצמאי כשמו כן הוא: ח-י-נ-ו-ך ע-צ-מ-אי, ואין שום דריסת רגל לפיקוח משרד החינוך בכל הנוגע לתכני לימוד ותכנים חינוכיים, ולפיכך מוסדות החינוך העצמאי גם אינם מקיימים מבחני מיצ"ב.
   בניגוד לדברים הכוזבים שאמר מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני, הרי שבכנס המדובר שבו טוען המנכ"ל חיים ביטון שכלל ראשי הישיבות והמנהלים לא דיווחו על התערבויות, בפועל דווקא זעקו בכנס ראשי ישיבות ומנהלי מוסדות כמו הגאון הרב עזרא ניסן שליט"א שגם אם משרד החינוך יחייב ללמוד גמרא לא נפעל לפי הוראותיו וזאת גם אם תעמוד בראשו המחנכת הדגולה שרה שנירר ע"ה ועל הדברים האלו חזרו גם ראשי תנועת ש"ס ובראשם אריה דרעי (מה שמתברר כעת כמס שפתיים בלבד!)
   הדברים בדבר ראשי ישיבות ומנהלי מוסדות שכולם פה אחד אמרו שלא הייתה התערבות הם דברים שקריים ואפשר פשוט לפנות למשתתפי האסיפה (כמו הגאון הרב עזרא ניסן שליט"א) ולשמוע עד כמה ההתערבות נכנסה עמוק למוסדות
   אלא שלדידו של ביטון אין כל בעיה בהתערבויות אלו ולכן אינו מגדיר זאת כהתערבות
   ראשי הרשת סוחרים בנשמות ילדי ישראל ובתמורה מקבלים הסרת חסמים תקציביים והימנעות מנבירה במערכות הפיננסיות של הרשת, עבור תמורה זו הם מוכנים למכור את נשמות ילדי ישראל לשטן בכבודו ובעצמו!
   איך וכיצד הם מתעלמים מהדברים המפורשים שיצאו מפיו של מר מאיר שמעוני (והדברים הוקלטו ותומללו!) באשר להקמת המחוז החרדי שכל ייעודו לשנות את החברה החרדית ולמזגה עם החברה החילונית
   לאור האמור הדברים כאן שמובאים בכתבה למעלה בעניין מנכ"ל החינוך העצמאי הרב סורוצקין, הם דיווח מוטה שמעוות את הדברים מן הקצה אל הקצה ומהווים ניסיון להתלות באילן גדול, משום שאדרבה, הרב סורוצקין בצעד אמיץ הוציא חוזר מנכ"ל מסודר מטעמו המבהיר היכן עובר הקו האדום שאותו לא יכולים לחצות אנשי משרד החינוך בכל הנוגע לעצמאות החינוכית של החינוך העצמאי.

   נוכח הנסיבות של מערכה גדולה שמוסדות החינוך החרדיים ספרדים, אשכנזים וחסידים מנהלים בחירוף נפש לעמוד על משמר הנשמות הטהורות שהופקדו בידינו ,פך השמן הטהור, שהם הם הערבים בהם בחר הקב"ה בעבורנו בעת מתן התורה הקדושה, בכירי משרד החינוך נלחצים ובצעד טקטי החלו פתאום לדבר בנופת צופים(בניגוד גמור להתבטאויות מן העבר הלא רחוק של מנכ"לית משרד החינוך נגד המוסדות החרדיים בעת מתן הצהרתה בפני בית המשפט בעתירה נגד המוסדות החרדיים!), במציאות שכזו, כמו סוחרי בהמות באים אנשים מטעם הרשת שחשים (בפנטזיה המהולה בתמימות) שכעת מבחינה מסחרית התעריף שלהם קצת עלה מול משרד החינוך והם רואים זאת כזמן בו ניתן לממש רווחים כאשר בסך הכל מדובר בטקטיקה פשוטה שמנהלת המנכ"לית הפועלת בשיטה העתיקה של הפרד ומשול וכל האמצעים כשרים לכך מבחינתה בחתירה למטרה המוכתבת מראש לקעקע את יסודות החינוך החרדי, וכפי שהיה מעת קום המדינה, משרד החינוך משמש לזרוע המבצעת של המוסדות השלטוניים לצורך העברה על דת ממנה ניזוקו המוני ציבור המזרחי שומרי הדת, אלא שבניגוד לעבר השיטה שינתה את צורתה לדרכי פעולה מתוחכמים יותר, ובכל זאת, לאחר שנחשפה יכולה היא לפעול אך ורק על תמימים גדולים או על בעלי אינטרסים מנוגדים החשים פחדים שונים מסיבות שונות כמו שנרמז כבר בתגובה זו לעיל
   ועליהם נקרא:
   "מִי הָאִישׁ הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ וְלֹא יִמַּס אֶת לְבַב אֶחָיו כִּלְבָבוֹ"
   אנו פונים למנכ"ל הרשת חיים ביטון חזור בך מדבריך ועצור את השיתוף פעולה המחפיר בעניינים החינוכיים עם משרד החינוך ומנע את הנזק האדיר לצעירי הצאן עליהם הנך מופקד ומנע את הנזקים האדירים משאר מוסדות החינוך החרדים בארץ, ומי שאינו מסוגל, אזי שישוב לביתו וישאיר את המלאכה למי שאינו ירא ואינו רך לבב, ויפה שעה אחת קודם כי בדיני נפשות אנו עוסקים!

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *