- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

מכוונים גבוע עם גלעד שמעא 01.02.16