- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

חידודון עם עמי מימון 15.12.15