- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

חכמת שלמה עם הרב ברוך רבינוביץ 04.11.15