- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

חד וחלק – הרב שלמה בניזרי 13.10.15