- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

בשירי זמרה – יוסי גיל 10.08.15