חכמים בלילה - בהגשת יהודה ברקן והרב חזי שיינפלד
חיים ולדר • עצות מהחיים • רדיו קול ברמה