חכמים בלילה - בהגשת יהודה ברקן והרב חזי שיינפלד
חכמים בלילה - בהגשת יהודה ברקן והרב חזי שיינפלד