יבמות דף קכב

| 03/02/15 |
גרפולוגיה - בהגשת גלעד שמע

יבמות דף קכא

| 02/02/15 |